Hội Thánh Việt Nam Đài Loan

Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc

 

Ngày thành lập : 22/03/2008

Khải tượng: Truyền phúc âm cho người Việt Nam

Điện thoại liên lạc :  02-29402287

                      0987497692-0987519185

Email :  taipeivietnamesechurch@gmail.com

Website :  www.vietoutreach.org

 

 Chương trình hoạt động 

 * Nhóm thờ phượng :

 ► Chủ nhật mỗi tuần lúc 11 giờ sáng 

Địa điểm : Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc 板橋區中正路185-1號 3樓

*Nhóm cầu nguyện: 

Thứ bảy mỗi tuần lúc 7 giờ tối 

Địa điểm : Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc 板橋區中正路185-1號 3樓

 

 

  

     

 

  Hội Thánh Việt Nam Đài Trung 

 

Ngày thành lập : 08 /09/ 2013

Khải tượng :Truyền phúc âm cho người Việt Nam

Điện thoại liên lạc :   02-29402287

                       0987497692-0987519185

Email : taipeivietnamesechurch@gmail.com

Website : vietoutreach.org

 

 Chương trình hoạt động

*Nhóm Thờ phượng:

 ► Chủ nhật mỗi tuần lúc 11 giờ sáng

Địa điểm :  Hội Thánh Việt Nam Đài Trung 台 中 市 中 區 民 族 路64 號 4 樓 

*Nhóm cầu nguyện: 

Thứ bảy mỗi tuần lúc 7 giờ tối 

Địa điểm :  Hội Thánh Việt Nam Đài Trung 台 中 市 中 區 民 族 路64 號 4 樓 

 

 

Hội Thánh Việt Nam Cao Hùng 

 

Ngày thành lập: 08 /04/ 2018

Khải tượng: Truyền phúc âm cho người Việt Nam

Điện thoại liên lạc: 02-29402287

                       0987497692-0987519185

Email: taipeivietnamesechurch@gmail.com

Website: vietoutreach.org

 

Chương trình hoạt động

*Nhóm Thờ phượng:

 ► Chủ nhật mỗi tuần lúc 11 giờ sáng 

Địa điểm : Hội Thánh Việt Nam Cao Hùng  高雄市三民中山一

311號 5樓之3

*Nhóm cầu nguyện: 

Thứ bảy mỗi tuần lúc 7 giờ tối 

Địa điểm : Hội Thánh Việt Nam Cao Hùng  高雄市三民中山一

311號 5樓之3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục vụ truyền giảng ở nhà máy kiếng LSH  

 Thứ ba mỗi hai tuần

Từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng

Tại nhà máy kiếng LSH Kaosung  

Truyền giảng ở nhà máy kiếng LSH 05/11/2013

   Mục vụ truyền giảng ở nhà máy HTC

Thứ bảy mỗi tuần 

Từ 10 giờ đến 11 giờ 30 sáng 

Tại nhà máy HTC Taoyuan

Truyền giảng ở nhà máy HTC 01/10/2013
Tuyển Tập Thánh Ca Hội Thánh Việt Nam Đài Loan
Tập San Niềm Tin