Hội Thánh Việt Nam Đài Loan

Hái lộc lời Chúa đầu năm Tết cổ truyền ( 02/02/2014 )
Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc Liên hoan mừng Chúa Giáng sinh 22/12/2013
Cầu nguyện tiệp nhận Chúa , Hội Thánh Việt Nam Đài Bắc Lễ mừng Chúa Giáng sinh 22/12/2013
Lễ thờ phượng và Báp-tem ngày 5 tháng 5 năm 2013- HTVN Đài Bắc