Hội Thánh Việt Nam Đài Trung

Hội Thánh Việt Nam Đài Trung 26/9/2021

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa Hội Thánh Việt Nam Đài Trung 5/9/2021

Hội Thánh Việt Nam Đài Trung 8/2019

Hội thánh Việt Nam Đài Trung - Lễ Thờ phượng mừng Chúa Phục sinh 14/4/2019

Các chị em sau khi nhận lễ Báp têm 25/6/2017

Hội Thánh Việt Nam Đài Trung 2016

Hội Thánh Việt Nam Đài Trung - Cầu nguyện tiếp nhận Chúa lễ Giáng sinh 2016

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa - Hội Thánh Việt Nam Đài Trung - 25/09/2016

Hội Thánh Việt Nam Đài Trung -Kỷ niệm 3 năm thành lập Hội Thánh-25/09/2016

Hội Thánh Việt Nam Đài Trung - 25/09/2016

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa - Hội Thánh Việt Nam Đài Trung - lễ Phục Sinh 27/03/2016

Hội Thánh Việt Nam Đài Trung - lễ Phục Sinh 27/03/2016

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa - Hội Thánh Việt Nam Đài Trung - lễ Giáng Sinh 27/12/2015

Hội Thánh Việt Nam Đài Trung - lễ Giáng Sinh 27/12/2015

Hội Thánh Việt Nam Đài Trung - lễ Giáng Sinh 27/12/2015

Hội Thánh Việt Nam Đài Trung - lễ Giáng Sinh 27/12/2015

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa - Hội Thánh Việt Nam Đài Trung 27/09/2015

Hội Thánh Việt Nam Đài Trung - Kỷ niệm 2 năm ngày thành lập 9/2013-9/2015

Hội Thánh Việt Nam Đài Trung nhóm thờ phượng Phuc Sinh 26/04/2015

Hội Thánh Việt Nam Đài Trung- 08/03/2015

Hội Thánh Việt Nam Đài Trung- Christmas 2014

Thiêu nhi HTVNĐT - Christmas 2014

Hội Thánh Việt Nam Đài Trung nhóm thờ phượng 29/06/2014

Cầu nguyện tiếp nhận Chúa - Hội Thánh Việt Nam Đài Trung 29/06/2014

Hội Thánh Việt Nam Đài Trung nhóm thờ phượng Phuc Sinh 27/04/2014

Hội Thánh Việt Nam Đài Trung Tiêc Phuc sinh 27/04/2014

Hội Thánh Việt Nam Đài Trung -Nhóm thờ phượng Chúa 23/02/2014

Hội Thánh Việt Nam Đài Trung 07242016

Thành lập Hội Thánh Việt Nam Đài Trung ngày 08 tháng 09 năm 2013